Redaktor Naczelny:

 

Karol Turek

REDAKCJA

RZECZ O REPORTAŻU

Redaktor Techniczny, Webmaster i Webdesigner:

 

Tomasz Zysser

Redaktor Koordynująco - Zamawiający:

 

Jacek Beberok

Sekretarz Redakcji:

 

Zuzanna Śmigiel

Redaktor Graficzny i

Fotoreporter:

 

Marta Kocoń

Rzecz o reportażu to autorski projekt, który jest skierowany do wszystkich miłośników reportażu.

 

To miejsce wyjątkowych, prawdziwych i niezwykłych historii. Nasza strona ma być internetową przestrzenią dla ambitnych i nieograniczonych autorów, dla których temat tekstu jest także życiowym doświadczeniem. Naszą misją jest stworzenie największego portalu reportażowego w Polsce.

Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tekstów niezamówionych. Za treść ogłoszeń i reklam oraz postów i komentarzy na blogach redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie www.rzeczoreportazu.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

 

 

Copyright by FAME agency & Laboratorium Reportażu 2019